Региона

Предстои сключване на споразумения между Община Русе и МРРБ за финансиране на инфраструктурни проекти

Община Русе е подала 15 проекта за финансиране чрез Националната програма за финансиране на инвестиционни проекти на Министерството на финансите до този момент през 2024 г. Стойността им е 49 147,93 хил. лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 1, ал. 8 от Постановление №11/25.01.2024 г. общината е дала в Министерството на регионалното развитие и благоустройството две заявления, придружени с декларации и изискуемите документи по чл. 107, ал. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. за сключване на споразумения за финансиране на два обекта от инвестиционната програма на Общината – за рехабилитация на общински път Русе-Николово и за облагородяване на общински терен (междублоково пространство). В момента подадената техническа документация се разглежда от експерти на МРРБ и се очаква в рамките на няколко дни кметът да бъде поканен за сключване на споразумения между общината и министерството за съответните обекти.

Припомняме, че задължително условие за сключване на споразуменията по чл.107 от ЗДБРБ е общината да има инвестиционен проект с влязло в сила разрешение за строеж. Относно останалите обекти от инвестиционната програма – за четири от тях също са готови инвестиционните проекти, предстои да бъдат съгласувани със съответните дружества и да бъде издадено разрешение за строеж, а тези, които касаят актуализация на инвестиционни проекти, са възложени на изпълнител и са с подготвени заявления за сключване на споразумения. По други три с предмет инженеринг е изготвена техническа документация за обявяване на процедури по ЗОП и след избор на изпълнител също ще бъдат подадени заявления за сключване на споразумения с МРРБ.

Община Русе има готовност през следващите няколко седмици да бъдат депозирани още 11 заявления за сключване на договори с МРРБ.

След сключване на споразуменията и усвояване на средства към отделните проекти под формата на авансово, междинно и/или окончателно плащане, общината има готовност да подаде нови инвестиционни проекти до запълване на лимита, определен в чл. 107 от ЗДБРБ.

Твърдението, че Община Русе може да усвои 150 млн. лв. за три години, е само хипотеза, много добре разяснена и от министъра на финансите, а именно: „Тези параметри и този принципен подход ще се приложат само в случай че през следващите години се запази същият принцип на капиталово бюджетиране.“

Община Русе се стреми да усвои максималния ресурс държавни средства за ключови проекти, за да подобри качеството на инфраструктурата и жизнената среда на своите граждани.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest