Предстои дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово

Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово, в периода 27 Април – 8 Май 2020г., и/или при подходящи метеорологични условия, но не по-късно от 10 дни от посочения период, ще се извърши:

  • първа обработка срещу кърлежи (дезакаризация) на озеленени площи и места за масов отдих и разходки за широко обществено ползване;
  • първа дезинфекция на откритите пясъчници и съоръжения на открити детски площадки на територията на Община Габрово;
  • първа дератизация на канални шахти;
  • първа дератизация на брегова ивица по поречието на р. Янтра и р. Синкевица.

Pin It on Pinterest