Региона

Предстои да бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2024/2025 година

На 14 май 2024 г. /вторник/, в 12:00 часа ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2024/2025 година.

Системата ще бъде затворена на 28 май 2024 г. като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием. 

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 31 май 2024 г. Записването на  бъдещите първокласници ще се случва в дните от 3 юни 2024 г. до 6 юни 2024 г., между 9:00 и 17:00 часа в училището, в което са приети.

На 7 юни 2024 г., в раздел „Новини“ на специализирания сайт за прием ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 7 юни 2024 г. В периода от 12:00 часа на 7 юни 2024 г. до 23:59 часа на 11 юни 2024 г. може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 14 юни 2024 г. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение на датите: 17 юни 2024, 18 юни 2024 и 20 юни 2024 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 21 юни 2024 г., а желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират или отказват заявления в електронната система в периода от 12 часа на 21 юни 2024 г. до 23:59 часа на 25 юни 2024 г. Резултатите ще бъдат публикувани на 28 юни 2024 г. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение от 01 юли 2024 до 03 юли 2024 г.

Напомняме, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик. Децата се разпределят в групи по уседналост. Когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението, се счита, че адресът не е променян. За да бъде взето предвид това обстоятелство при класирането, е необходимо родителят/настойникът да информира отдел „Образование“ в община Стара Загора на имейл адрес: v.tosheva@starazagora.bg, в срок до 7 (седем) работни дни, преди стартирането на електронната система за прием.

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2024/2025 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора.

Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е достъпна в секция „Образование и младежки дейности“, раздел „Училища“ на сайта на Община Стара Загора, както и в раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет, проведено на 30 март 2020 г. с решение № 256, изм. и доп. с Решение № 977 от 29 април 2021 г., изм. и доп. с Решение № 2284 от 23 февруари 2023 г. С нея се урежда организацията и реда за прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest