Предстои цялостна рехабилитация на 32,760 км. от пътя Асеновград – Кърджали

Ще се ремонтира частта в границите на асеновградска община.

По инициатива на кмета на Асеновград доктор Христо Грудев се проведе заседание на Общинската комисия по безопасност на движението в града. В него взеха участие заместник-кметът по строителството Стоян Димитров, представители на Областно пътно управление – Пловдив и на РУ – Асеновград, експерти, както и кметовете на Червен, Долнослав, Тополов, Новаково, Леново и Мулдава . Темата на срещата бе стартиране работата по цялостна рехабилитация на 32,760 километра от пътя Асеновград – Кърджали, в границите на асеновградска община.

На заседанието бе взето решение в рамките на населените места да бъдат създадени пешеходни пътеки и да се поставят изкуствени неравности, за да се постигне ограничаване на скоростта на автомобилите. За тази цел община Асеновград ще изготви проект, който след съгласуване с КАТ и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще бъде включен към националния проект и съответно – изпълнен. Идеята на обновяването на участъка е да се гарантират животът и здравето на всички участници в движението.

Финансирането ще е изцяло със средства от държавата. В обсега на пътя влизат пътни участъци от селата Червен, Долнослав, Тополов, Новаково и отбивки за Леново и Мулдава. Проектът за рехабилитация включва цялостно преасфалтиране, полагане на нови бордюри и изграждане на улично осветление. Повдигнати и обикновени пешеходни пътеки ще бъдат поставени на възлови и проблемни зони. Рехабилитацията на този път се чака от години. Процедурите вече са задвижени, а същинският ремонт предстои да стартира скоро.

Pin It on Pinterest