Представители на Задар пристигнаха в Благоевград за да се запознаят с възможностите за бизнес и туризъм

Директорът на Дирекция „Икономическо развитие“ Гергана Муртова посрещна хърватска делегация от град Задар, съставена от представители на местната EK и хърватски медии.

В рамките на срещата, която се състоя в Община Благоевград, бяха обсъдени възможности за сътрудничество между двете странни.

Гергана Муртова представи визията на ръководния екип за развитие на Благоевград в дългосрочен план, в посока бизнес туризъм, културен туризъм и утвърждаване на областния център като активна IT среда.

„Голямо предимство е, че нашият град се намира в близост до столицата от една страна, а от друга сме в граничен район. Това дава много възможности и общинското ръководство има амбицията да ги реализира”, сподели Гергана Муртова.

Тя подчерта, че Общината си сътрудничи с университетите и бизнеса в града, като целта е да бъде дадена възможност за бъдещо кариерно развитие на младите хора.

По време на срещата, в която участие взе и Красимира Хаджикосева, ръководител на ЕИЦ „Европа директно“, бяха обменени полезни и приложими идеи и практики.

Pin It on Pinterest