Представен беше проектът за енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на Ловеч и Дойренци

На пресконференция в Ловеч на 27 септември 2021 г. беше представен проектът „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“.

В началото кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова посочи: „Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено  осветление на Ловеч и Дойренци и да подобри условията на живот на населението. Реализацията на проекта ще допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство чрез финансов принос  в сектор изменение на климата и енергията от възобновяеми източници.  Очакват се годишни намаления на емисиите на въглероден двуокис с 1240 тона, годишни енергийни спестявания от почти 900 мегаватчаса, както и годишни финансови спестявания за общината от около 160 000 лева.“

Стойността на проекта е над 1,17 милиона лева, крайният срок за приключване е септември 2022 г., каза ръководителят на проекта инж. Петър Деков. Договорът е за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Той се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС). Проектът се съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., като партньор на общината е „Емпиенерджи ООД“, Кралство Норвегия.

На представянето присъства и заместник-кметът Венцислав Христов, както и служители на общината.

Pin It on Pinterest