Предприетите мерки за открития и закрит пазар в Благоевград се спазват стриктно!

От днес, по заповед на кмета инж. Румен Томов, открития и закрит пазар в Благоевград стартира работа при строго cпазванe на мерките за сигурност, предвид обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19.

Служителите от сектор ‘‘Сигурност, обществен ред, охрана, транспорт и опазване на околна среда ‘‘ от община Благоевград следят обстойно за спазването на реда. Поставени са заграждeния, с цел предотвратяване струпването на хора, също така е обозначено еднопосочно движение в рамките на пазара. Спазена е дистанция между продавачите, предлагащи продукция. Ползват се предпазни средства от продавачи и потребители.

Директорът на общинския пазар е задължен да предприеме всички необходими действия, свързани с противоепидемичните мерки, като бъде създаден и специален ред за пазаруване.

С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач трябва да се прилагат следните практики:

1.    Продавачите се задължават да осигурят предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, да използват ръкавици и маски и да предоставят на купувачите предпазни средства /ръкавици/, строго да се спазва лична хигиена и дезинфекция. Всички купувачи и посетители трябва да бъдат с маски!

2.    Лицата над 60 годишна възраст могат да посещават открития и закрития пазар за времето от 7:30ч. до 9:30ч.

3.    Не се допуска струпването на повече от две лица на едно място, както и е необходимо спазване на дистанция от минимум 2 метра.

Община Благоевград призовава жителите да спазват стриктно препоръките на Министерство на здравеопазването и заповедите на Община Благоевград!

Pin It on Pinterest