Предприемат мерки за решаване на предизвикателствата пред децата с аутизъм

С девет служители на длъжност „помощник на учителя“ разполага община Русе, а 20 родители  на деца със специални образователни потребности са заявили, че имат нужда от оказване на подкрепа.

Това стана ясно на провелата се днес кръгла маса, поставяща на фокус обучението и приобщаването на децата от аутистичния спектър, организирана съвместно от Областната администрация в крайдунавския град и Асоциацията на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130.  На срещата присъстваха заместник областните управители д-р Стефка Караколева и Синан Хебибов, дистрикт управителят на Асоциацията на Лайънс клубовете в България Владислав Симчев, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, експерти от различни институции и родители на деца с аутизъм.

Проблемите с тези деца започват още преди започването на първи клас. Когато родител започне да търси училище или детска градина, се сблъсква с липсата на техническа и физическа възможност на персонала на учебните заведения за специализирана грижа. Обучението на едно такова дете е изключително комплексно. На територията на областта има само 9 назначени на длъжност „помощник на учителя“, 8 от които работят в детски градини и един в ОУ “Братя Миладинови“. Съгласно действащата нормативна уредба, такъв служител се осигурява при наличието на поне 3 деца със специални образователни потребности и сред отговорностите му влизат: оказване на техническа помощ, подпомагане работата на учители и ученици и подсигуряване на безопасни условия за обучение на учениците.

Заместник областният управител д-р Стефка Караколева се ангажира да организира работна среща идната седмица (19 юли 2021 г.), на която всички страни да прецизират конкретните си предложения и да бъде изготвено единно експертно становище, с което да бъдат запознати съответните компетентни институции.

Въпросите и проблемите са много, но всички бяха единодушни, че тези деца трябва да бъдат обучавани според техните потребности и затова е нужна единна и ясна концепция. Трябва да се решат проблемите относно липсата на финансови ресурси, обучението и квалификацията на „помощник на учителя“. Трябва да се обърне внимание и на ранното диагностициране на тези проблеми, защото то подпомага развитието на децата в по-късен етап. Необходимо е и да се работи с родителите на децата от аутистичния спектър, защото, както често се случва, те  не искат да приемат, че детето им има проблем, а без инициатива от тяхна страна не може да се предприемат съответните действия.

 Оказа се, че такова обучение на специалисти съществува в Ресурсния център в града, но то се провежда само за пет дни. Владимир Симчев и Лайънс клуб поеха ангажимент след селектиране на служителите, да организират и финансират обученията им, както и да стартират такива проекти и в общините в региона, и в останалите области из страната. Общината също са предложили да се разшири целевата група в един от дневните центрове, където има изградена богата база и транспортни средства, обособени за деца с увреждания, и предложението вече е изпратено до Дирекция „Социално подпомагане“. Ще се търсят и варианти да се ангажират студентите в РУ „Ангел Кънчев“, завършили специалността „Ерготерапия“ , която е единствената в България. От тази година в Университета се откриват и две нови магистърски програми: „Ранна интервенция за деца със СОП“ и „Ерготерапия за приобщаващо образование“. Обсъди се и вариант вместо родителите да се принуждават да стават лични асистенти на децата си да се обучат кадри, които да бъдат и асистенти, и помощници на учителите. Основен обаче остава проблемът с финансирането. Добър пример даде Радостина Андреева – директор на ЧДГ „Кристофър Робин“, където има 30 деца, от които 6 са със специални потребности. В нейното учебно заведение са назначили двама помощници на учителите и като абсолютно частна институция сами им плащат заплатите, и казва, че резултатите са много добри. Майка на „специално“ дете сподели, че използва услугите на ресурсен учител, който идвал един път в седмицата за половин час, а през останалото време детето й било обгрижвано от помощник-възпитатели, които били много заети и не могат да му обърнат нужното внимание. Когато има проблеми, което не се случва рядко, учителите звънели на родителите да си приберат детето и на тях им се налага да излизат от работа. Оказва се, че един ресурсен учител не може да има повече от 21 часа седмично и отговаря за няколко училища, а за да се назначи – то в училището трябва да има поне 8 деца със специални потребности. За съжаление училищата не могат да разчитат на делегираните си бюджети, защото за такива деца се дават само около 800 лв повече, отколкото за останалите, които са крайно недостатъчни за техните нужди. Промяна трябва да има също на чисто законово ниво.

Pin It on Pinterest