Предизвикателствата пред връстниците на прехода

Новите предизвикателства пред #връстниците на #прехода обсъждаха днес младежи от България, Румъния, Унгария и Франция.

Гражданският форум „Връстниците на прехода“ се проведе в РИМ-Хасково и е само една от дейностите по проекта „Вяра в общността и Европейското достойнство“ /Faith in community and european dignity/ по програма „Европа за гражданите“, финансирана от Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизуални технологии и култура.

Основната цел на проект „Вяра в общността и Европейско достойнство“ е да насърчи чувството на ангажираност на гражданите за развитието на ЕС, да популяризира общата ни история и споделените ценности, както и да очертае визията на младото поколение за #бъдещето на #Европа.

В Граждански форум „Връстниците на прехода“ бяха дискутирани въпросите за новите #предизвикателства, пред които е изправена Европа – зародилите се заплахи и опасения по отношение на сигурността на границите за първи път след събарянето на стените преди едно поколение.

Проектът се изпълнява от община #Хасково в партньорство с „Европа Бери Турейн“- #Франция, „ЕС-Онещи“- #Румъния, Община Комотини- #Гърция, Община Веспрем- #Унгария, Община Визеу- #Португалия и Асоциация „Сфера Интернационал“- Северна Македония.

Pin It on Pinterest