Региона

Предаване на опасни отпадъци от домакинствата в община Шумен през месец април

Графикът за месец април на мобилните пунктове, в които се събират опасни отпадъци от домакинствата е публикуван на интернет страницата на Община Шумен в секция Разделно събиране на отпадъци – Община Шумен (shumen.bg) .
От общинската администрация напомнят, че в мобилните пунктове за предаване на опасни отпадъци жителите на Шумен, кварталите и населените места могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, бояджийски материали, празни опаковки, обозначени със символи за опасност, домакински препарати и химикали, киселини, разтворители, основи, мастила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, препарати за растителна защита и борба с вредители, дървесина, която съдържа опасни вещества и др.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest