Преброяването с преброителна карта стартира на 18 септември

На 18 септември ще бъдат предоставени кодовете от електронното преброяване получени до 17 септември включително.

Задачата на преброителите ще бъде да разнесат кодовете в обр. ПНЖ2 на съответните редове, за които се отнасят. И затова ще им бъде заплатена сумата предвидена в Заповедта на Председателя на НСИ.

Не се забранява контакта с преброяваните лица, там където е необходимо да се уточни редът от ПНЖ 2, на който трябва да се впише кода, контактът се осъществява при спазване на досега действащите инструкции.

Ако в периода 18 – 30 септември, преброителят попадне на домакинство, което твърди че ще се преброи електронно, преброителят не посещава това домакинство до 30 септември включително. На 1 октомври ще бъдат предоставени кодовете, получени за периода 18 – 30.

Pin It on Pinterest