Пръскат срещу комари и кърлежи във Видин

По график, изготвен от „Д.Д.Д-1“ ООД и съгласуван с Общината, от днес започна обработка срещу кърлежи на зелените площи в областния град, гр. Дунавци и село Градец.

Ще се третират паркове, градинки и междублокови пространства, като следващите дейности са предвидени за месеците май и август, а до края на годината трябва да достигнат до 14 пръскания.

В рамките на този месец ще има и ларвицидни обработки за намаляване популацията на комари във Видин, като до септември 2020 г. дезинсекционните обработки ще бъдат 17 на брой в града, гр. Дунавци и всички населени места по поречието на река Дунав в селата Ботево, Цар Симеоново, Антимово, Гомотарци, Кошава, Кутово и Сланотрън.

„Д.Д.Д-1“ ООД предвижда и ежемесечни дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни обработки на общински обекти.

Дейностите са съобразени с изискванията за безопасност. Препаратите, които ще бъдат използвани при обработките срещу вредителите, са безвредни за хора и животни.

Pin It on Pinterest