Позиция на кмета на Ямбол по повод конкурса за директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Във връзка с проведения конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св. Пантелеймон“-Ямбол“ АД – гр. Ямбол, ЕИК 128501598, за позиции, както следва: 1. независим член – един; 2. представител на държавата – един; 3. представител на държавата – един, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и относно информацията, че няма избран кандидат, отговарящ на поставените изисквания, като представител на един от акционерите в лечебното заведение, искам да Ви уведомя за следното: принципната ми позиция е, че д-р Рунков е най-подходящият кандидат за положителното развитие на здравеопазването в град Ямбол.

Благодарение на неговия изключителен професионализъм, по време на неговото ръководство се извършиха много положителни промени и оптимизации в ямболската болница. Убеден съм, че има подкрепата на колегите си и на останалия персонал в здравното заведение.

С настоящото бих искал да се обърна с молба към Вас да вземете под внимание гореизложеното и при възможност да се уверите в изразеното по-горе становище на среща с медицинския персонал на Многопрофилна болница за активно лечение – Св. Пантелеймон“-Ямбол.

С уважение,

Валентин Ревански

* Писмото е изпратено до д-р Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването, преди дадената от д-р Димитър Рунков пресконференция, на която той обяви, че подава оставка

Pin It on Pinterest