Поземленият имот на новия храм в Габрово да бъде дарен на Великотърновска епархия реши местният парламент

Местният парламент подкрепи предложението на Община Габрово да се дари на Великотърновска епархия поземления имот – частна общинска собственост на бул. „Могильов“, върху който е изграден новия храм в кв. Младост.

През 2016 г. Община Габрово учреди върху имота безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Архиерейско наместничество – Габрово, с принадлежност към Великотърновска епархия, за изграждане на обект „Нова Църква“. Строежът на сградата бе изпълнен в съответствие с одобрени проекти и тя бе въведена експлоатация. Допълнително Община Габрово изпълни вертикалната планировка на обекта и два паркинга в района на новия храм.

Пазарната цена на имота е 92 670 лв. В договора зa дарение ще бъде включена клауза, с която да се регламентира ползването на паркингите, което да бъде общодостъпно и безвъзмездно.

Pin It on Pinterest