ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

        СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

        Поради пандемията с COVID-19, учебната 2019-2020 година завърши  необичайно – последните месеци вие преподавахте и се обучавахте от домовете си пред електронните устройства! Това навярно е създало много трудности, както за преподавателите, така и за учениците! Но вие се справихте успешно и отново с представянето си на зрелостните изпити и външното оценяване поставихте региона ни на челните позиции в страната! Поздравявам ви и ви благодаря за усърдието и бързата адаптация към електронната форма на обучение, които проявихте в тази извънредна ситуация! Отговорното ви поведението е поредното доказателство, че в област Смолян образованието е на почит, а науката е богатство, залегнало дълбоко в ценностната система на родопчани! 

       Посрещаме учебната 2020-2021 година с трепет и готовност да се изправяме пред нови предизвикателства! Българските училища отново отварят широко врати, а предстоящата образователна дейност ще оживи и одухотвори класните стаи! Искрено се надявам, че епидемичната обстановка в световен и национален план ще се нормализира и няма да засегне нормалното протичане на образователния процес! Но пред каквито и предизвикателства да бъдем изправени, уверен съм, че докато нестихващият стремеж към знания и наука е жив, то Родопите и България ще пребъдат!

       Бъдете здрави и успешни, спазвайте съвестно правилата и противоепидемичните мерки, защото те са наложителни, за да се осигури вашата безопасност! Бъдете будни и любознателни, подхождайте отговорно към уроците в училище, отнасяйте се с уважение и разбиране към учителите и съучениците си!

      Ползотворна нова 2020-2021 учебна година! На добър час!    

НЕДЯЛКО СЛАВОВ,

Областен управител на област Смолян

Pin It on Pinterest