Региона

Поздравление от Областния управител на София по повод началото на новата учебна година

Областният управител поздравява учителите, учениците и техните родители от столицата с Новата учебна година!

Специални приветствия за първокласниците и семействата им с пожелание за успешно и плодотворно начало в света на знанието!
    Вяра Тодева – Областен управител

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest