Поздравление от областния управител на Смолян за Международния ден на здравето и Деня на здравния работник

УВАЖАЕМИ ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,

На 7 април отбелязваме Международния ден на здравето и Деня на здравния работник! Това ни дава още един повод да изразим благодарност и признателност към всички вас!

Измина една нелека година! Пандемията от COVID-19 изправи човечеството пред нови и непознати изпитания, напомни ни, че най-важно е здравето и цялото общество носим отговорност за опазването му! То не ни е даденост и трябва да полагаме ежедневни усилия за доброто си физическо и психическо състояние, в което, със своите знания, опит и здравни съвети, ни помагате вие!

Използвам случая да изразя уважението си към денонощните усилия, които полагате във високохуманната си работа! Благодаря ви за доброто взаимодействие помежду ни и с другите институции, което имаме през годините съвместна работа, и което е особено ползотворно при вземането на важни решения в извънредни ситуации! Уверен съм, че благодарение на вашия висок професионализъм, адекватната и навременна реакция на здравните власти, осъзнатото и разумно поведение на обществото, скоро ще преодолеем пандемията и ще се върнем към нормалното си ежедневие!

Пожелавам здраве и благоденствие за вас и близките ви, повече радостни дни и добри новини! Много сили, желание и удовлетворение от труда ви, с които да продължавате да се грижите за здравето на българската нация!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НЕДЯЛКО СЛАВОВ,

Областен управител на област Смолян

Pin It on Pinterest