Поздравление на кмета на Пловдив по случай Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник – 7 април

Уважаеми лекари, медицински сестри и здравни работници,

Приемете моите искрени и най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник – 7 април.

Днес изразяваме дълбока признателност за Вашия професионализъм, отговорност и хуманност. Вие сте хората, които бяха на първа линия, понесоха и продължават да носят най-сериозната тежест в пандемичната обстановка. Вие показахте на всички, че понятия като чест, достойнство и професионална етика имат своето непреходно значение в най-хуманната професия. Неслучайно медицинските работници бяха наречени „белите ангели“ и получиха заслужено признание от гражданите за своите огромни усилия в борбата с невижданата в последните години епидемия.
Нашата обща цел е по-високо ниво на диагностика и лечение, по-качествена доболнична и болнична помощ, рехабилитация и като цяло – по-добър здравен статус на жителите на Община Пловдив.

За професионализма, упорития труд, умението и вярата си – приемете нашето огромно Благодаря.

Желая на Вас и семействата Ви здраве, вяра и оптимизъм!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
Здравко Димитров,
Кмет на Община Пловдив

Pin It on Pinterest