Поздрав от областния управител на Смолян за Международния ден на учителя

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Училището е храмът на знанията, а вашият значим и благороден труд придава смисълът на тази институция! Доброто образование, даващо основа за професионално и личностно развитие, е необходимия ресурс за реализация и пълноценен живот на всеки един човек, както и за интелектуалното израстване и просперитета на цялата нация. В съвременния свят нивото на просвета и култура са най-неоспоримия показател за развитието на една държава и тяхната значимост за в бъдеще ще става още по-осезаема!

В основата на образованието стои учителят! Вашата професионална подготовка, желанието и креативността, които влагате в работата си, са определящи за знанията и уменията, които предавате на учениците си! Затова през последните години приоритетната политика на Българското правителство в сферата на образованието постави учителите в основата на реформата. Предоставянето на по-голяма свобода и възможности за преподаване чрез иновативни методи, обновяването на българските училища в инфраструктурно отношение и модерно оборудване, отговарящи на съвременните образователни потребности, и не на последно място, достойни трудови възнаграждения. Считам, че тези промени в правилната посока вече дават своя положителен резултат – авторитетът и интересът към учителската професия нарастват, за училището и учителя се говори с все по-голям респект и уважение.

Използвам случая отново да изразя признателността си към всички учители в Смолянска област за професионализма, търпението и адаптивността, която проявихте по време на извънредното положение, както и за постигнатите добри резултати от учениците ви на държавните зрелостни изпити и външното оценяване!

Пожелавам здраве и благоденствие на Вас и близките Ви! Дано през настоящата учебна 2020-2021 година образователният процес следва своя нормален ритъм и дните ви бъдат изпълнени със спокойствие, радост и удовлетворения от постигнатите резултати!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НЕДЯЛКО СЛАВОВ,

Областен управител на област Смолян

Pin It on Pinterest