Поздрав от Даниел Панов за Деня на българската община

Уважаеми колеги от Община Велико Търново,

Уважаеми колеги кметове на общини, общински съветници и председатели на местните парламенти,

Уважаеми служители в администрациите, които всеки ден решавате въпроси, от които зависи живота и здравето на българите,

Честит празник!

Денят на българската община все още е от празниците, които отбелязваме с известен свян, макар че за последните повече от 2 десетилетия общините се утвърдиха като един от най-ефективните органи на управление.

Съвременният подход изисква все повече и все по-задълбочен диалог между институциите и ние доказваме, че авторитетната местна власт е равностоен и много важен партньор.

Бъдете горди със своята работа, уважаеми колеги, защото тя е в полза на обществото, на по-доброто бъдеще пред жителите на всеки град, населено място и всяко едно кътче на България. Бъдете горди, защото сте професионалисти и достойни граждани.

Благодаря на всички, с които заедно преминаваме през едно от най-трудните изпитания в съвременната българска история. Вярвам силно, че бъдем ли все така единни, ще преодолеем и това препятствие.

Пожелавам здраве и неуморен дух на всички, свързали живота си със служба в името на обществото.

Честит празник!

Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Председател на Националното сдружение на общините в Република България

Pin It on Pinterest