Повечето поливни системи в Асеновград вече функционират

Планира се да бъдат изградени и нови.

Извършена е цялостна подмяна и ремонт на поливната система в Градския парка на Асеновград. В момента е в изправност и функционира пълноценно. Направен е ремонт на пръскала и капково напояване по всички кръгови кръстовища в рамките на града – там, където не е имало изградено ново такова. Изключение се прави само за това, при бившия ресторант „Тихият кът“, тъй като в неговата рамка ще бъде поставена часовниковата кула, дарение от Абед Хассун. На споменатото кръгово кръстовище ще се извърши цялостна реконструкция.

До края на годината предстои да приключи изграждането на поливната система в парка срещу ЖП гарата в Асеновград. От отдел „Екология и околна среда“ планират да бъде направена поливна система и в парка на улица „Цар Освободител“, както и на разделителната ивица на булевард „България“ на територията на Асеновград – от кръговото кръстовище на бензиностанция „Шел“ до това, на входа на града.

Pin It on Pinterest