Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 и 22 май

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 и 22 май 2019 г. (вторник и сряда).  Във вторник се събират три комисии, останалите седем се събират в сряда.
Първа от 14.00 часа се събира комисията  постоянната комисия  по здравеопазване  с председател д-р Силвия Дулева, която ще разгледа две точки. От 15.30 часа се събира комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, която има да разгледа четири точки..
От 16.10 часа заседава комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов. В нейния дневен ред има четири точки.
На 22 май от 10.00 часа в заседателната зала ще се съберат членовете на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов, която има седем точки.  Час по-късно в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с  председател Димитър Димитров с 11 точки.
От 12.00 часа заседава постоянната комисия по обществен ред, сигурност и опасност на движението с председател Иван Иванов, тя ще заседава по  три точки.
От 13.00 часа ще работи постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев – имат 8 точки.  В 13.30 часа се събира постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, в дневния ред има три точки.
От 15.00 часа ще заседава постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти  с председател Петко Петков – 6 точки. Последни от 16.00 часа в заседателната зала се събират членовете на комисията на Венцислав Петрушев,  комисия по развитие на селските райони, земеделие и гори,  която ще разгледа четири точки.
Ето по-важните теми в проекто-дневния ред на комисиите:
Отчет на бюджета на Община Ловеч за 2018 година.
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
Предложение за установяване на дружески и партньорски отношения  и сътрудничество между Община Ловеч, Република България и гр. Калиш, Република Полша.
Предложение за установяване на дружески и партньорски отношения  и сътрудничество между Община Ловеч, Република България и Община Колашин, Република Черна гора.
Именуване на пешеходен мост над р. Осъм, свързващ пл.“Екзарх Йосиф Първи „ с ул. “Васил Левски“ с името  „Богоявленски мост“.
Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2019 година
Отчет за дейността и проблемите на селата Стефаново и Тепава за периода 01.01.2016 – 31.12.2017 г.

Pin It on Pinterest