Постоянните комисии към Общински съвет Добрич ще заседават от 14 до 17 септември

Месец СЕПТЕМВРИ 2021 година

К о м и с и яДатаЧасМясто
1.ПК „Законност, обществен ред и контрол” 17.09.2021 г.(петък)15.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
2.ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”16.09.2021 г.(четвъртък)15.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
3.ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”15.09.2021 г.(сряда)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
4.ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             16.09.2021 г.(четвъртък)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
5.ПК „Наука, образование” 14.09.2021 г.(вторник)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
6.ПК „Търговия, услуги и туризъм”         15.09.2021 г.(сряда)13.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
7.ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”14.09.2021 г.(вторник)15.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
8.ПК „Транспорт и екология”14.09.2021 г.(вторник)13.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
9.ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        17.09.2021 г.(петък)13.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
10.ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           17.09.2021 г.(петък)11.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
11.ПК „Спорт и младежки дейности” 14.09.2021 г.(вторник)14.30 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
12.ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        16.09.2021 г.(четвъртък)14.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж

Pin It on Pinterest