Постоянната областна епизоотична комисия заседава във връзка с новорегистрираните случаи на АЧС в страната

Предвид усложнената обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), заместник-областният управител Владимир Гърбелов откри и ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия.

Д-р Сава Бозуков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните, представи актуалната епизоотична обстановка в страната и региона. От началото на 2020 година са регистрирани 5 нови огнища при домашни свине в свиневъдни ферми в областите Шумен, Варна, Габрово и Сливен. Отчетени са 40 броя положителни проби от диви свине в областите Софийска, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен, Видин, Стара Загора, София град, Велико Търново. Д-р Бозуков уточни, че на територията на област Смолян няма новорегистрирани случаи на АЧС, но трябва да се спазват стриктно мерките за биосигурност, като основна превенция от разпространение на заболяването.

През 2019-та година в област Смолян бяха регистрирани 6 бр. огнища на болестта при диви свине в: 1. с. Змейца (общ. Доспат) – август 2019 г.; 2. База за интензивно стопанисване на дивеча „Крачова ливада“ в ТП ДГС „Извора“ Девин – август 2019 г.; 3. с. Забърдо (общ. Чепеларе) – август 2019 г.; 4. ЛРД „Михалково“ (общ. Девин) – септември 2019 г.; 5. ЛРД „Павелско“ (общ. Чепеларе) – септември 2019 г.; 6. с. Мочуре (общ. Рудозем) – октомври 2019 г.

Директорът на РДГ-Смолян инж. Венцислав Фурлански представи информация за броя на отстреляните диви свине, като ги съпостави с предходната година. На територията на областта за периода 01.01 – 31.12.2019 година са отстреляни 1271 диви свине, за сравнение през 2018-та броят е 950. От началото на 2020 година до момента има отстрел от 114 диви свине. Очаква се до края на месеца този брой да нарасне още с около 120, като се има предвид заповедта на Министъра на земеделието, храните и горите за удължаване на груповия лов на дива свиня до края на януари.

Стефка Гарова – началник отдел КАКРР към Областна администрация Смолян, информира членовете на Постоянната областна епизоотична комисия, че от МЗХГ се подготвя план за контрол във връзка със заболяването АЧС, в който ще бъдат разпоредени мерки, дейности, отговорни институции, срокове. След изготвянето на този план и утвърждаването му от Централния епизоотичен съвет, евентуално ще бъде разпореден за изпълнение чрез Областните епизоотични комисии.

Д-р Сава Бозуков припомни, че комисията взе решение на едно от предходните заседания, че репопулация на домашни свине в област Смолян може да започне не по-рано от месец септември 2020 година, след предварително регистриран животновъден обект и спазване на мерки за биосигурност. „Това означава, че бъде ли установено нарушение, прасето ще бъде евтаназирано, ще бъде съставен акт за административно нарушение, а собственикът ще трябва да плати изгарянето на животното. Ще бъдем безкомпромисни за спазването на тази приета необходима мярка.“

Заместник-областният управител Владимир Гърбелов припомни превантивните мерки за предотвратяване разпространението на АЧС: Провеждане на постоянен строг надзор над популацията на всички възприемчиви свине (диви и домашни); Спазване на мерки за биосигурност в обекти за лични нужди и във фамилни ферми; редовно провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии. Той призова към сериозно и отговорно отношение и стриктно спазване на мерките, както от страна на институциите, така и от гражданите и гостите в региона.

По време на днешното заседание беше обсъден и въпросът относно новото изискване за изграждане на постоянни трупни ями във всяка община в страната. Тези съоръжения са с траен характер, отговарящи на строги критерии, себестойността им е висока, изисква се обследване на терен, проектиране, изграждане и стопанисване. Във връзка с това, членовете на комисията гласуваха и приеха предложение, което да бъде отправено към МЗХГ, за отпускане на целево финансиране и изработване на типов идеен проект за изграждането на трупни ями.

Pin It on Pinterest