Постоянната комисия по образование в Общински съвет Ловеч ще заседава на 9 септември от 17.30 часа

Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО  с председател Страцимир Петков  ще заседава на 9 септември от 17.30 часа в заседателната зала при проекто-дневен ред от три точки.

  1. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч.
  2. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.
  3. Изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой в паралелка, съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

Общинският съвет ще заседава извънредно по въпроси на образованието и новата учебна година на 14 септември, понеделник, от 17.00 часа, в залата на Общинския съвет. Следващото заседание ще е на 24 септември, четвъртък, от 10.00 часа. 

Pin It on Pinterest