Поредна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе – Гюргево

Областният управител на Русе Борислав Българинов и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Анатоли Станев настояха пред румънските власти за по-строг контрол и санкции при паленето на стърнища.

Поводът са многобройните сигнали през есента от русенци за задимяване, черни сажди и задушлива миризма. Припомняме, че многобройни подобни оплаквания Българинов получи преди по-малко от месец – в периода между 17 и 19 септември. Само тогава изгоряха над 316 декара предимно суха растителност, царевични масиви и тръстикови полета, което доведе до своеобразно трансгранично замърсяване. По време на разговорите бе постигнато споразумение за своевременно информиране при пожари и аварии, водещи до замърсяване на водите и въздуха. Обмисля се и създаването на обща трансгранична група, която пряко да бъде ангажирана с отговорностите при съвместното реагиране и отстраняване на последствията при евентуални произшествия. Сътрудничеството с Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ също ще се разширява и ще се поддържа постоянна връзка между Русе и Гюргево в случай на пожари или други бедствия. „Считам, че по този начин постигаме реални резултати при изграждането на един по-сигурен за обществото регион. Важно е хората да знаят, че в кризисни ситуации ще бъдат взети бързи и ясни решения, така че те да бъдат защитени.“, заяви Българинов.

Българинов и заместник областният управител Синан Хебибов повдигнаха въпроса и за замърсяването на въздуха от битовото отопление, което е особено осезаемо през зимния сезон. И двамата искат използването на природосъобразни горива, като разбира се това е необходимо да се съобрази с бюджета на всяко домакинство. Според тях е необходим и по-прецизен контрол от страна на местните власти за това какво горят в печките си хората. „Необходимо е да се помогне на хората да се топлят екологично. Те не са виновни, че нямат пари да си купят по-екологични горива и уреди, които да намалят замърсяването на въздуха.“, коментира още Българинов.

Срещата се осъществи със съдействието на изпълнителния директор на Асоцисация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Pin It on Pinterest