Поради строежа на АМ „Хемус“ през Община Ловеч са издадени 248 броя удостоверения на собственици на имоти

Във връзка с изграждането на АМ „Хемус“ през територията на Община Ловеч  към АПИ са издадени общо 248 броя удостоверения на собственици на имоти

Издадените документи (УН, УНА, УПА) са във връзка с писмо № 08- 00.808/15.05.2019 г. на МРРБ, АПИ, касаещи собственици на имоти (земеделски земи и горска територия), във връзка с изграждане на АМ „Хемус“, в землищата на селата Баховица, Лисец и Славяни, Община Ловеч.

Към 04.07.2019 г. от трите села към АПИ са изпратени следните документи:

За с. Баховица – изготвени са 97 бр. удостоверения за наследници на починали лица, придружени с удостоверения за постоянен/настоящ адрес на наследниците; изготвена справка за постоянни и настоящи адреси на живи собственици на имоти – 85 лица. Остават за изготвяне 2 бр. удостоверения за наследници (очакват се удостоверения от други населени места);

За с. Лисец – изготвени са 110 бр. удостоверения за наследници на починали лица, придружени с удостоверения за постоянен/настоящ адрес на наследниците – 439 бр.; изготвена справка за постоянни и настоящи адреси на живи собственици на имоти за 54 лица.

За с. Славяни – изготвени  са 41 бр. удостоверения за наследници на починали лица, придружени със справка за постоянен/настоящ адрес на наследниците; изготвена справка за постоянни и настоящи адреси на живи собственици на имоти – 26 лица; остава за изготвяне 1 бр. документация за имот 67060.305.2.

Pin It on Pinterest