Ползотворни срещи за План за интегрирано развитие на община Казанлък

Като ползотворни определи екипът на Община Казанлък срещите с четири фокус групи, като част от дейностите за разработване на План за интегрирано развитие на община Казанлък за следващия програмен период.

На участниците в срещите бе представен анализ на социално-икономическото състояние на общината, част от Плана за интегрирано развитие за следващите седем години, 2021 – 2027. Общинският екип и фирмата, която разработва плана „НСОРБ-Актив“ЕООД проведе в рамките на два дни в Културно-информационния център разговори с представители на бизнеса, държавни, общински и социални институции, образованието, здравеопазването, културата и туристическия бранш, спорта, неправителствените организации и граждани по тяхната визия за развитието на община Казанлък. Като „заинтересовани страни“, те коментираха първите резултати за задаване на приоритетни теми за близкото бъдеще на Казанлък и региона. Те напъплно съвпадат с онлайн допитването към обществеността, което бе проведено през лятото и очертава следните важни теми за развитие на общината.

Предстои извеждане на визията за развитието на Община Казанлък за следващия програмен период 2021 – 2027, на приоритети, специфични цели, към които общността на Казанлък ще  се стреми, както и изготвяне на подробна програма, с конкретни проекти за тяхното постигане.

Pin It on Pinterest