Покривът на Камерна опера и НЧ “Никола Вапцаров-1866” беше обрушен

Обрушването се наложи поради зачестилите напоследък случаи на падащи късове от покрива на сградата. Спешните мерки по обезопасяване идват непосредствено преди реализацията на проект за ремонт и обновяване на сградата, тъй като Община Благоевград спечели проект за ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище. В проектното предложение са предвидени дейности, касаещи СМР, които включват: Реконструкция и модернизация на залата, сцената, фоайетата, вкл. частична или пълна подмяна на съществуващите настилки и вътрешната дограма; обновяване и подмяна на външната дограма, както и обработка на компрометираните участъци от облицовките; реконструкция / обновяване на водопроводната и електрическата инсталации, газифициране на сградата и ремонт на помещения и санитарни възли; преработка на отоплителната, вентилационната и климатичните инсталации на концертната зала и прилежащите ѝ помещения и фоайета; осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение. Залата за зрители в сградата на Камерна опера и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1866“ Благоевград, в която се провеждат всички представления и спектакли, ще бъде приведена в подходяща и удобна за използване площ съобразно всички изисквания. Ще бъде осигурено специфично оборудване и обзавеждане, включващо сценична механизация, сценично облекло (завеси), система за художествено осветление, система за озвучаване (акустика) и театрални столове.

Pin It on Pinterest