Региона

ПОКАНА за заключителна пресконференция

На 12.04.24 г. (петък) от 11:00 ч. в Лекционна зала на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BGENVIRONMENT – 4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, процедура BGENVIRONMENT – 4.003 – Открита покана №3 „Климат“ по резултат 4: Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г.

На пресконференцията ще бъдат отчетени извършените дейности и постигнатите резултати до момента.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest