Покана за публично обсъждане на Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020г

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 27.03.2020 г. (петък).

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България, както и установеният режим на работа в Общинска администрация за периода, ограничаващ достъпа на външни лица в сградата, Ви уведомяваме, че постъпилите становища и предложения в срока до 27.03.2020г.(вкл.), ще бъдат обсъдени от вносителя на 30.03.2020г. без участието на външни лица.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

С материала за публичното обсъждане можете да се запознаете на следния линк:

Докладна записка

Pin It on Pinterest