Региона

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Габрово за 2023 година

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 г.

На основание чл. 140 от Закон за публичните финанси, председателят на Общински съвет Габрово и кметът на община Габрово, канят жителите на общината, юридическите лица, представители на средствата за масово осведомяване и на граждански сдружения, общинските съветници, ръководителите на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2023 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.06.2024 година /вторник/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Становища по отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2023 г. могат да се депозират в деловодството на Община Габрово, до края на работния ден на 24.06.2024 г.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2023 г. ще бъдат на разположение в Център за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук : https://gabrovo.bg/bg/article/21296

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest