Региона

Покана към политическите сили за консултации за сформиране на СИК в Община Ловеч за предстоящите избори

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова отправя покана към политическите сили за участие в консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г. Поканата е на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и решение № 2378/12.09.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са на 20.09.2023 г. (сряда) от 10.00 ч. в Заседателната зала на  Община Ловеч. Поканата е къмпарламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, а именно коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната – ДемократичнаБългария“, ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, коалиция „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“ .

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

– наименование на партия или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в  т. 1.

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg , секция „Актуално“, „Избори и референдуми“, „Местни избори 2023“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest