Подписан е договорът за 20-милионния заем за ремонт на уличната мрежа в община Шумен

Кметът на Шумен Любомир Христов и директорът на регионалния офис на „Търговска банка Д“ АД в Шумен Сюлейман Бакиев подписаха днес (11 януари) договор за кредит, с който ще бъде поет дългосрочен общински дълг в размер на 20 000 000 лева за извършване на рехабилитация на уличната мрежа в града и селата от общината.

Средствата ще бъдат усвоявани поетапно, като 16 млн. лв. от тях са предвидени за улици и междублокови пространства в Шумен, а 4 млн. лв. – за селата от общината. Срокът за погасяване на заема е в рамките на следващите 10 години.

Припомняме, че предложението беше гласувано на сесия на Общинския съвет през месец октомври 2021 година. Комисия, съставена от общински съветници от различни политически сили и представители на администрацията, проведе процедурите по избор на изпълнител, като водещ критерий беше офертата с най-нисък лихвен процент. На следващ етап общинската администрация проведе преговорния процес с избраната от комисията банка по детайлите на договора и днес той беше подписан.

Pin It on Pinterest