Подписаха КТД между Община Благоевград и синдикалните организации в БЗ „ДДЯ и ДК“

При сключването на договора присъстваха кметът на община Благоевград инж. Румен Томов, заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Пролет Трифонова, Елена Тренкова, главен експерт „Здравеопазване“, Силвия Христова, регионален координатор на КНСБ, Елка Тодорова, председател на СО в БЗ „ДДЯ и ДК“ Благоевград при ФСЗ-КНСБ, Росица Борисова, председател на СО към КТ „Подкрепа“ и Димитър Марчев, председател на КТ „Подкрепа“.

Общинският КТД влиза в сила от 01.01.2021 г. и освен че запазва постигнати през годините договорености относно отпуските на медицинските специалисти и немедицинския персонал в детските ясли и  здравните кабинети в детските градини и училища на територията на община Благоевград, договаря и други, по-благоприятни за работещите в БЗ „ДДЯ и ДК“, условия.

Pin It on Pinterest