Региона

Подмяна на водопроводната мрежа и цялостно възстановяване на улици в кв. Априлово

В квартал „Априлово“ по улиците „Ножарска“, „Слънчев дол“, „Казашка“, „Въстаническа“ и площад „Добри Пенчев“ предстои реконструкция на съществуващ водопровод и последващо цялостно възстановяване на настилките.

Обектът е одобрен за финансиране от Инвестиционната програма към държавния бюджет с прогнозна стойност около 2 650 000 лева. Предстои да бъде обявена  обществената поръчка за избор на изпълнител.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest