Подмяна на съдовете за отпадъци започна от централна градска част в Русе

Започна подмяна на съдовете за битови отпадъци в централна градска част. 

Съгласно новия договор с „Нелсен Чистота“ са разположени 150 броя нови контейнери, като в срок от 5 месеца предстои цялостна им подмяна на територията на град Русе.

Апелираме новите съоръжения да се използват по предназначение и след употреба да се затварят. Напомняме на гражданите, че  изхвърлянето на строителни отпадъци в и около контейнерите е забранено. Търговските обекти следва да използват съдовете за разделно събиране или да организират самостоятелно система за разделно събиране.

При част от точките на поставяне може да се наложи оптимизация, поради осигуряване на безопасност на уличното платно и пешеходните тротоари. Забранено е изхвърлянето на отпадъци извън определените за това места. 

За допълнителна информация – отдел „Екология“ – 082 506 793

Pin It on Pinterest