Подлагат на публично обсъждане проекта на областната стратегия за подкрепа на личностно разитие на децата и учениците в област Русе

Всеки, който желае, може в срок до 4-ти юни да даде своето мнение относно проекта на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в региона до 2022-ра година.

Необходимо е да се отбележи, че настоящата стратегията е създадена в процес

на партньорство между заинтересованите страни в областта и следва да подпомогне формирането на ключовите фактори и ресурси за успешен старт в осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в образователните институции.

Сред основните акценти в документа е направения анализ и оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка от общините в областта.

Предложенията се приемат на официалния e-mail адрес на администрацията – governor@ruse.bg, а с пълния текст на стратегията всеки може да се запознае на уеб сайта на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“ и по-точно на следния уеб адрес: https://www.ruse.bg/publichno-obsujdane-na-proekta-na-oblastna-strategiya-za-podkrepa-za-lichnostno-razvitie-na-decata-i-uchenicite-v-oblast-ruse-2020-2022.

Pin It on Pinterest