Подаването на заявления от граждани по проекта за подмяна на отоплителни уреди в Община Видин се очаква да започне от 15 април

Във връзка с големия интерес от страна на видинските граждани към проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, уведомяваме, че от 15.04.2021 година се очаква да започне приемът на заявления от желаещите да се възползват от безплатна подмяна на отоплителните им уреди на дърва и въглища с енергоспестяващи такива.

Периодът за кандидатстване ще е един месец. Чрез сайта на Община Видин, както и чрез средствата за масово осведомяване видинчани ще бъдат регулярно информирани за всички срокове.

Преди старта на кандидатстването предстои да бъдат определени конкретните критерии, на които кандидатстващите ще трябва да отговарят. В тази връзка от днес започна анкетно проучване, което има за цел да установи нагласите сред жителите на Община Видин относно преминаването към по-екологичен начин на отопление. На база на резултатите от него, както и въз основа на проведени информационни срещи от фирмата-изпълнител на дейностите по първия етап на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, ще бъдат определени критериите за кандидатстване.

Допитването ще се извършва от анкетьори – лично или по телефон. Желаещите да попълнят анкетата могат да направят това и онлайн, на интернет страницата на Община Видин: http://vidin.bg/wps/portal/vidin/services/service-anketi/a4, или като посетят Центъра за административно обслужване.

Pin It on Pinterest