Почистване на речните корита в Плевен започна тази седмица

Служители на „Паркстрой” ЕООД започнаха тази седмица поетапно почистване на речните корита в Плевен.

Ръководството на местната администрация възложи на фирмата пълно отстраняване на отпадъците от водата, косене на тревата, както и премахване на дървесно-храстовидна растителност. Дейностите започнаха от коритото на р. Тученица и ще продължат по протежението на Гривишка река, както и на канала, успореден на ул. „Ген. Колев”.

Pin It on Pinterest