Региона

„Почетен гражданин на град Силистра” за 2023 г. e акад. Христо Иванов Белоев

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43, ал. 1, чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за символиката и отличията на Община Силистра удостоява със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за 2023 г. акад. Христо Иванов Белоев.

Академик Христо Белоев е добре известен у нас и в чужбина като един от изтъкнатите специалисти в областта на устойчивото развитие и използване на земеделската и транспортна техника, на механизацията на растениевъдството, екологичното и устойчиво земеделие, както и на почвозащитните обработки на склонови земи. Освен с активната си и ефективна дейност на преподавател, учен и ръководител академик Белоев участва и в работата на редица национални и международни институции. Заместник-председател е на Съвета на ректорите на висшите учебни заведения в България. Председател е на Съюза на учените – клон Русе.Членува в авторитетни международни организации. Носител е на множество регионални, национални и международни награди.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest