По проект на ЕС „Заедно постигаме повече“ се проведе семинар за приобщаване на уязвимите етнически общности

По проекта Т.Е.А.М.3 – „Заедно постигаме повече“ на ЕС от 29 септември  до 1 октомври в Слънчев бряг се проведе семинар, свързан с приобщаващи местни политики

. Проектът се финансира по Програма „Права, равенство и гражданство на ЕС и се изпълнява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. В научния форум взеха участие представители на областни администрации и държавни институции и на местните власти от Югоизточен район.  
Участник от страна на Областна администрация Стара Загора бе Десислава Рафаилова, секретар на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. 
Целта на семинара беше да повиши знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, да популяризира проекта и Националната ромска платформа. Подобни събития спомагат за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на местните политики, приобщаващи уязвими етнически общности.   
Участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване, с последователните етапи за изработване на план за действие с участието на местните общности, изпълнение, мониторинг и оценка, възможности за финансиране на плана за действие, както и с управлението на партньорствата в приобщаващата политика.  
На участниците беше представен проекта на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. 
По време на семинара бяха дискутирани активно и други въпроси, свързани с приобщаването на уязвимите етнически общности.

Pin It on Pinterest