По електронна поща могат да се подават сигнали към комисията за проверка и анализ на временните преместваеми обекти в Община Стара Загора

С Решение № 984 от Протокол № 22/27.05.2020 г. на Общински съвет Стара Загора бе създадена Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора. В тази връзка е създадена електронна поща: vkpto@starazagora.bg за подаване на сигнали свързани с дейността на комисията.

Pin It on Pinterest