Пловдивски културни оператори, ползващи общински помещения ще подават документи за освобождаване от наем в двумесечен срок след отмяната на извънредното положение

Като първа антикризисна мярка в подкрепа на пловдивските културни оператори и организации, Община Пловдив предложи да бъдат освободени от наем тези от тях, които ползват общински помещения за срока от обявяването на извънредното положение до неговото окончателно отменяне.

Предложението на заместник-кмета Пламен Панов най-напред беше представено за обсъждане на заседание на Общинския кризисен щаб. След това, Общинският съвет в Пловдив прие Решение № 76, взето с Протокол № 6 от 09.04.2020  за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена от страна на наематели на общински нежилищни имоти за периода на обявеното извънредно положение. ( в т.ч. попадат и обекти, в които се осъществява търговска дейност).

Със своя Заповед № 200А- 757 от 22.04.2020 г. , Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров  нареди, считано от 13.03.2020 г. до отмяна а извънредното положение, наематели на общински нежилищни имоти, които се ползват от културни оператори и организации за осъществяване на културно-развлекателни и педагогически дейности да бъдат освободени от плащане на наем. В Заповедта е регламентиран и реда, по който това ще се случва.

За да бъдат освободени, културните оператори трябва да подадат искане/заявление за освобождаване от наем в свободен текст, придружено от 2 декларации по образец:

Декларация 1

Декларация 2

С първата декларация, приложена към искането, лицето декларира, че е редовен платец и няма задължения по договора за наем към 13.03.2020 г. С втората се декларира, че за периода на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България до неговата отмяна, лицето/организацията е преустановила дейността си в отдадения под наем общински имот.

Така описаните документи следва да бъдат подадени в 2-месечен срок от ДАТАТА НА ОТМЯНА на извънредното положение. Заявлението ще бъде съгласувано с подпис на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Само след броени дни ще започне и кандидатстването по „Кризисния фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19“. Фондът е на обща стойност 100 хил. лв.  Чрез него артистите могат да получат безвъзмездна финансова помощ от 1000 лв., която да покрие част от техните основни режийни нужди. В понеделник приключи срока за внасяне на коментари, предложения и становища. Предстои  УС на Фондация Пловдив 2019 да го гласува, с което на практика Фондът ще започне да функционира.

Сдруженията и организациите, които могат да се възползват от мярката са:

–  Регионална занаятчийска камара за имотите на ул. „Д-р Чомаков” № 9 – Бакалова къща, ул. „Четвърти Януари” № 4а, ул. „Стръмна” № 1а, ул. „Стръмна” № 1, ул. „Стръмна” № 2, ул. „Стръмна” № 3

– Фондация „Български Традиции“ за имота на ул. „Четвърти Януари” № 4

– „Мюзикхолен театър – Пловдив” за имота на ул. „Михалаки Георгиев” №5а

– „Дружество на пловдивските художници” за имота на ул. „Княз Александър І Батенберг” №27

– „Дружество на писателите – Пловдив” за имота на ул. „Княз Александър І Батенберг” №27

– Сдружение „Арт войс център“ за имота на ул. „Марин Дринов“ № 2

– Сдружение „Спортен клуб „Самодива“ за имота ул. „Чернишевски”№ 9

– Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк -2003“  за имота на ул. „Д-р Георги Вълкович”№ 3

– Сдружение „Общински комитет Васил Левски“ за имота на ул. „Райко Даскалов” № 53

– СНЦ “ Денс Студио Салса Де Куба“ за имота на адрес ул. „Васил Соколов“ № 2

– Сдружение „Изкуството днес“ за имота на ул. „Витоша“ № 1а

 Наематели в Дом на културата „Борис Христов“:

– „Денс мениджмънт“ ЕООД

– СКИС „Немезида“

– „Маскарт“ЕООД

– „Център за творческо обучение“ ЕООД

– Наемателите на звукозаписното студио, многофункционалната зала за хора с увреждания, камерни зали, ателие и кафене.

Pin It on Pinterest