ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Пловдив получава част от държавен имот

По решение на правителството Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Пловдив получава правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост.

Той се намира на ул. ,,Богомил“ № 75 в гр. Пловдив и представлява терен с площ 16 025 кв. м, заедно с построени в него 13 сгради.

Частта от имота досега е ползвана от Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ – гр. Пловдив, но се отнема от училището поради отпаднала необходимост.

Pin It on Pinterest