Пета обработка срещу кърлежи на зелените площи за масов отдих в Габрово

Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на Община Габрово съобщава, че на 08.09.2021г. ще се извърши петадезакаризация – обработка срещу кърлежи на озеленени площи, места за масов отдих и разходки (паркове и градини), втора дератизация на канални шахти и вторадератизация на брегова ивица по поречието на р. Янтра и р. Синкевица.

Pin It on Pinterest