Пет ключови за община Благоевград инвестиционни проекта са изработени и предстои да бъдат реализирани

 1. „Реконструкция на 11 улици в ЦГЧ на Благоевград /подмяна на водопровод и канализация/, включително и изместване на захранващ водопровод /Гл. кл. I-III зона/ в участък от О.Т. 201 до О.Т. 118 –IV-ти микрорайон Благоевград“

Стойност на проекта: 4 161 666,67 лв. без ДДС;  4 994 000.00 лв. с ДДС;

2. Културен и етнографски комплекс „Вароша“, град Благоевград

Стойност на проекта – 3 956 581,00 лв. без ДДС, 4 747 897,20 лв. с ДДС;

3. Парк „Македония“, включващ изграждането на:

-Интер Експо и Конгресен център;

-Музей;

-Общностен център за социални дейности;

-Закрита зона за спорт;

-Изграждане на зелена инфраструктура – парк, велоалея, зона за спорт на открито, паркинг, зарядни станции на електромобили;

Стойност на проекта – 31 000 000,00лв. без ДДС, 37 200 000.00 с ДДС

4. Изграждане на индустриална зона-Благоевград.

Стойност на проекта: 9 500 000,00 лв. без ДДС;

5. Подмяна на част от автобусния парк на градската мрежа. – Доставка на минимум 4 броя електро-автобуси и 10 броя електро-микробуси; Изграждане на зарядни станции в „Автогара ЗМК“. 

Стойност на проекта – 16 600 000,00 лв. без ДДС;

Pin It on Pinterest