Региона

Патентно ведомство организира обучителен семинар

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Община Бургас, организира обучителни семинари в изпълнение на инициативата „Европейска мрежа на Автентичностите“.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Бургас от 21.12.2022 г.

Първият обучителен ден, който ще се проведе от 15:00 часа на 27.09.2023г. в зала „Георги Баев“ в Културния център „Морско казино“, е насочен към обучение на представители на училища/ университети и културни и просветни организации за обектите на индустриална собственост, в частност марките и промишлените дизайни, вредните икономически ефекти от фалшифицирането на стоки и продукти и необходимите мерки за борба с фалшификациите.

Вторият обучителен ден ще се проведе от 09:00 часа на 28.09.2023г. в зала „Георги Баев“ в Културния център „Морско казино“ и е насочен към представителите на местните изпълнителни и правоохранителни органи – представители на МВР, Икономическа полиция и Агенция „Митници“ относно защитата на обектите на индустриална собственост, вредните икономически ефекти от фалшифицирането на стоки и продукти и необходимите мерки за борба с фалшификациите.

За целта представителите на Патентното ведомство, ангажирани с реализирането на инициативата, ще представят презентации, съобразени с мащаба на събитието и заинтересованите групи и лица.

Участието е безплатно, но изисква регистрация на следната електронна поща: nvoynova@bpo.bg.

П Р О Г Р А М А

27 септември 2023 г.

14:30 – 15:00 Регистрация

15:00 – 15:10 Официално откриване

Вероника Тодорова – координатор на инициативата и директор на дирекция „Международно сътрудничество и проекти“ в Патентно ведомство на Република България

15:10 – 15:30 „Моята марка – защо, какво, къде и как”

Лектор: Рени Лазарова – главен експерт, дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ в Патентно ведомство на Република България

15:30 – 15:50 „Може ли да бъде марка? (търговски марки противоречащи на обществения ред и добрите нрави)“

Лектор: Иван Гавазов – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

15:50 – 16:10 „Промишлен дизайн – общ преглед на правната регламентация на закрилата“

Лектор: Радослава Младенова – държавен експерт, дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ в Патентно ведомство на Република България

16:10 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 16:50 „Нарушения на правото върху търговска марка и промишлен дизайн. Административнонаказателна защита.“

Лектор: Николай Братов – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

16:50 – 17:10 „Съдебна практика по административнонаказателни дела“

Лектор: Стоян Божков – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

17:10 – 17:30 Дискусия по представените теми

17:30 – 17:50 Попълване на анкетни карти и закриване на семинара

28 септември 2023 г.

09:30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 10:10 Официално откриване

Вероника Тодорова – координатор на инициативата и директор на дирекция „Международно сътрудничество и проекти“ в Патентно ведомство на Република България

10:10 – 10:30 „Правото върху марка – възникване и обхват”

Лектор: Рени Лазарова – главен експерт, дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ в Патентно ведомство на Република България

10:30 – 10:50 „Марките след регистрация. Производства пред Патентно ведомство.“

Лектор: Иван Гавазов – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

10:50 – 11: 10 „Промишлен дизайн – общ преглед на правната регламентация на закрилата“

Лектор: Радослава Младенова – държавен експерт, дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ в Патентно ведомство на Република България

11:10 – 11:40 Кафе пауза

11:40 – 12:00 „Нарушения на правото върху търговска марка и промишлен дизайн. Административнонаказателна защита.“

Лектор: Николай Братов – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

12:00 – 12:20 „Съдебна практика по административнонаказателни дела“

Лектор: Стоян Божков – главен експерт, дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ в Патентно ведомство на Република България

12:20 – 12:50 Дискусия по представените теми

12:50 – 13:10 Попълване на анкетни карти и закриване на семинара

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest