Първо третиране срещу комари във Видин

Късно следобед вчера бе направена ларвицидна обработка на биотопите по поречието на река Дунав в град Видин.

Използван е препарат, одобрен от Министерството на здравеопазването, в съответната препоръчителна доза и концентрация. Дейността се извърши по график, изготвен от фирмата-изпълнител „Д.Д.Д-1“ ООД и съгласуван с Община Видин.

За намаляване на популацията на комари, в периода от април до септември са предвидени общо над 20 ларвицидни и имагоцидни обработки. Следващите ще бъдат през месец май. Освен в град Видин, третиране срещу комари ще има в град Дунавци и в селата Антимово, Ботево, Гомотарци, Кошава, Кутово, Сланотрън, Цар Симеоново.

Припомняме, че преди дни бе извършена и първата обработка на зелените площи срещу кърлежи. При дезакаризацията бяха обхванати всички места за обществено ползване – зелени площи, паркове, алеи и междублокови пространства, като с приоритет бяха третирани и детските площадки в град Видин, град Дунавци и село Градец. Такива пръскания ще се осъществяват периодично до септември. Съгласно сключения с Община Видин договор, изпълнителят „Д.Д.Д-1“ ООД ще извършва също дезинсекция и дезинфекция на детски площадки и пясъчници; профилактична дезинфекция, дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения на общински обекти, както и дератизация на вътрешни помещения и прилежащи външни площи на общински обекти.

Pin It on Pinterest