Първият звънец ще бие за над 2750 първокласници от Варна

Над 2750 първокласници ще тръгнат на училище през новата 2020/2021 година, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Те са записани в 38 общински училища, от които едно начално, 27 – основни и 10 – средни. Други 430 малчугани ще посещават подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години също в училищата. Приблизително 30 000 ученици ще влязат в класните стаи на 15-ти септември във Варна.

Училищата ще работят съгласно Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, издадени от Министерство на образованието и науката.

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/news/3976

Pin It on Pinterest